تعویض سیفون توالت فرنگی و ایرانی

لزوم تعویض سیفون توالت

سیفون توالت قطعه ای حاوی آب است که اگر سالم نباشد باعث خروج آب از آن می شود.

سیفون خراب توالت آب را به خوبی در خود نگه نمی دارد و آب و فاضلاب از داخل آن به بیرون چکه می کند.

همین امر باعث ایجاد نم و رطوبت در ساختمان می شود.

مخصوصا اگر سیفون توالت در طبقات بالاتر باشد سقف طبقات زیرین دچار نم و رطوبت می شود.

اگر سیفون توالت ساختمان شما نیز دچار مشکل شده است و از آن آب چکه می کند آن را جدی بگیرید.

با صرف مقداری هزینه و تحمل کمی خرابی ساختمان خود را از بابت نم و رطوبت ایمن می کنید.

اگر به این موضوع توجه نکنید در آینده باعث ایجاد رطوبت در ساختمان می شود.

تعویض سیفون توالت چه لزومی دارد؟

سیفون توالت اگر سالم باشد هیچ آبی از آن چکه نخواهد کرد و این سیفون نم و رطوبت ایجاد نمی کند.

اما اگر سیفون توالت خراب باشد و یا دچار شکستگی شده باشد آب از آن خارج خواهد شد و باعث ایجاد رطوبت و نم در ساختمان می شود.

سیفون خراب باعث از بین رفتن ساختمان می شود. اگر سیفون خراب باشد و آب از آن چکه کند

این امر در دراز مدت باعث تخریب ساختمان و ایجاد رطوبت و نم در سقف و دیوارها می شود.

اگر هم ساختمان نم پیدا کند درست کردن آن کار بسیار دشوار و پر هزینه ای خواهد بود. پس بهترین کار جلوگیری از خراب شدن سیفون توالت است.

اگر هم سیفون توالت خراب شد و یا در آن سوراخ یا ترک ایجاد شد باید به سرعت آن را تعویض کرد تا از تخریب ساختمان و ایجاد نم جلوگیری کرد.

اگر به سرعت سیفون را تعویض نکنید ساختمان نم خواهد گرفت و در آینده مشکل ساز خواهد شد.

تعویض سیفون توالت فرنگی

تعویض سیفون توالت فرنگی به سختی تعویض سیفون توالت ایرانی نیست.

زیرا سیفون توالت فرنگی زیر کاسه توالت است و با بازکردن کاسه توالت فرنگی می توان به آن دسترسی پیدا کرد.

بنابراین تعویض سیفون توالت فرنگی تخریبی به همراه ندارد و باعث خرابی ساختمان نمی شود.

اما عدم تعویض سیفون توالت فرنگی باعث تخریب ساختمان می شود.

زیرا آبهای خارج شده از سیفون کهنه با نفوذ در ساختمان باعث ایجاد نم و رطوبت خواهند شد.

تعویض سیفون توالت ایرانی

تعویض سیفون توالت ایرانی کمی دشوار است.

زیرا سیفون توالت ایرانی هنگام بنایی ساختمان کار گذاشته می شود و برای تعویض آن باید مقداری از

ساختمان را تخریب کرد تا سیفون کهنه را بیرون آورده و سیفون نو را کار گذاشت.

ممکن است عده ای به خاطر همین موضوع از تعویض سیفون صرف نظر کنند.

اما این کار کاملا اشتباه است. اگر این مقدار تخریب را انجام نداد و سیفون را تعویض نکرد در آینده

مشکلات بزرگتر در ساختمان ایجاد خواهد شد و نیازمند تخریبها بیشتری در ساختمان خواهد بود.

پس بهتر است همین مقدار ناچیز تخریب را تحمل کرد و از خسارت بیشتر به ساختمان جلوگیری کرد.

اگر چه تعویض سیفون توالت ایرانی همراه با تخریب است اما این موضوع از خسارات بیشتر جلوگیری می کند.

در واقع این کار نوعی پیشگیری است. با تعویض سیفون توالت ایرانی از ایجاد نم و رطوبت جلوگیری کرده و از خسارات بیشتر پیشگیری می کنید.

یکی از خدمات شرکت تهران دیبا نیز تعویض و تعمیر سیفون توالت ایرانی و توالت فرنگی می باشد.

برای دریافت خدمات ذکر شده با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایید.

۰۹۱۲۸۴۷۷۱۶۹
۰۹۱۰۹۸۳۸۵۳۳
۰۹۱۹۱۵۶۰۰۲۵