نشت یابی با دستگاه مرکز تهران

نشت یابی با دستگاه مرکز تهران :

نشت یابی با دستگاه مرکز تهران

دستگاه نشت یابی لوله آب عمدتا در ایران به صورت صوتی یافت می شوند.

به این صورت که با امواج صوتی سعی در تشخیص محل ترکیدگی لوله آب می کنند.

همانطور که می دانید حرکت آب باعث ایجاد امواج صوتی می شود.

وقتی که لوله ای دچار ترکیدگی شود ، آب با شدت از لوله خارج می شود.

مهم نیست که مقدار آب خارج شده از لوله چقدر باشد.

ممکن است سوراخی بسیار بسیار ریز در لوله ایجاد شده باشد و میزان آبی که از لوله نشت می کند بسیار کم باشد

همانطور که گفتیم اندازه سوراخ و مقدار ترکیدگی لوله مهم نیست.

مهم این است که آب با شدت از لوله خارج شود ( و نه قطره قطره).

این شدت باعث ایچاد صوت می شود که با گوش انسان قابل شنیدن نیست.

دستگاه تشخیص نشت و ترکیدگی لوله به این صورت کار می کند

که محل صوت را از روی شدت کم یا زیاد شدن آن پیدا می کند.

وقتی نم و رطوبت ایجاد شده در ساختمان حاصل است

نشت قطره قطره آب باشد باید به تجربه کارشناسان ما تکیه کنید.

زیرا راهکار دیگری برای یافتن محل ترکیدگی لوله آب وجود ندارد.

اگر نم و رطوبت ایجاد شده در ساختمان شما در اثر نشت و ترکیدگی لوله آب اتفاق افتاده باشد ،

حتما و حتما باید قسمت سوراخ لوله پیدا شده و تعمیر شود.

شاید نیاز به تعویض قسمتی از لوله کشی ساختمان خود باشید.

این قمست می تواند از چند سانتی متر تا چندین متر و

در مواردی به تعویض کل لوله کشی ساختمان بینجامد.

حال پس از اصلاح لوله کشی ساختمان ، محل تخریب شده باید اصلاح شود

که می تواند شامل کاشی کاری یا موزاییک کاری مجدد یا گچکاری و … باشد.

متخصصان شرکت تهران دیبا آماده اند تا دراسرع وقت پس از تماس شما

جهت تشخیص ترکیدگی لوله و نشت یابی با دستگاه در مرکز تهران حضور یافته

و نسبت به تشخیص محل دقیق ترکیدگی و نشتی لوله با دستگاه و بدون تخریب ،

نشت یابی با دستگاه در مرکز تهران  اقدام نمایند.

۰۹۱۲۸۴۷۷۱۶۹
۰۹۱۰۹۸۳۸۵۳۳
۰۹۱۹۱۵۶۰۰۲۵