تعویض و تبدیل توالت ایرانی به فرنگی۰۹۱۲۸۴۷۷۱۶۹

تبدیل توالت ایرانی به فرنگی مراحل و نحوه تعویض توالت ایرانی با فرنگی بعضی از افراد در روش های قدیمی تر برای تبدیل توالت ایرانی به فرنگی در ابتدا توالت ایرانی را به طور کامل تخریب می کردند و کف توالت به طور کامل تخریب می شده است. در واقع کلیه موزاییک ها یا سرامیک

Read More