تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه در محدوده فرمانیه ۰۹۱۹۱۵۶۰۰۲۵

• تعمیرات لوله کشی آب و فاضلاب و انجام کلیه تغییرات ازقبیل تبدیل لوله کشی به رو کار و یا توکار • انجام کلیه امور بنایی از قبیل کاشی و سرامیک کاری و تعمیرات • تشخیص نشتی لوله های آب  تشخیص ترکیدگی لوله آب در محدوده فرمانیه و نشت آب و فاضلاب • تشخیص ترکیدگی

Read More

تبدیل توالت ایرانی به فرنگی ۰۹۱۲۸۴۷۷۱۶۹تهران دیبا

تبدیل توالت ایرانی به فرنگی تبدیل توالت ایرانی به فرنگی  کار بسیار تخصصی است که این کار به دو صورت انجام می گیرد. روش اول که بدون تخریب توالت ایرانی انجام می گیرد این روش برای کسانی که احتمال می دهند بعدا توالت ایرانی را نیاز داشته باشند طراحی شده است و روش دیگر که

Read More