تشخیص ترکیدگی لوله محدوده غرب۰۹۱۲۸۴۷۷۱۶۹تهران دیبا

نحوه تشخیص ترکیدگی لوله آب با دستگاه هنگام بازسازی ساختمان یا ساخت و ساز ساختمان ترکیدگی لوله آب ممکن است برای هر کسی رخ دهد. مشکل اینجا شروع می شود که ما با حدس و گمان اقدام به تخریب چند نقطه از ساختمان می کنیم تا بلکه نشتی لوله آب را پیدا کنیم. نشتی لوله

Read More