تشخیص ترکیدگی با دستگاه در تهران۰۹۱۲۸۴۷۷۱۶۹تهران دیبا

تشخیص ترکیدگی با دستگاه در تهران علائم و روش تشخیص ترکیدگی لوله نم و رطوبت : نشانه ی بارز ترکیدگی لوله نم و رطوببتی است که در دیوار مشاهده میشود. رفع مشکل :  ابتدا محل نم و رطوبت را کنده و محل دقیق ترکیدگی را مشخص می کنیم در صورتی که کل لوله قدیمی و

Read More