نشت یابی با دستگاه در تهران ۰۹۱۲۸۴۷۷۱۶۹تهران دیبا

نشت یابی با دستگاه در تهران دستگاه نشت یابی لوله آب عمدتا در ایران به صورت صوتی یافت می شوند.به این صورت که با امواج صوتی سعی در تشخیص محل ترکیدگی لوله آب می کنند. حرکت آب باعث ایجاد امواج صوتی می شود.وقتی که لوله ای دچار ترکیدگی شود ، آب با شدت از لوله خارج می

Read More