نصب توالت فرنگی در تهران ۰۹۱۲۸۴۷۷۱۶۹تهران دیبا

نصب توالت فرنگی در تهران توالت فرنگی بهتر است یا توالت ایرانی استفاده از توالت فرنگی و ایرانی مضرات و فوایدی دارد . استفاده دائمی از توالت های ایرانی سبب آسیب به مفاصل پا و زانو درد و کمر درد می شود اما استفاده از توالت فرنگی هم بی ضرر نیست و استفاده زیاد از

Read More