تشخیص ترکیدگی لوله و نشت یابی محدوده خیابان ایران۰۹۱۰۹۸۳۸۵۳۳

علت های شکستگی و نشت لوله ها علل شکستن لوله ها موارد گوناگونی هستند. به عنوان مثال ممکن است وقتی لوله گرفته می شود با وارد کردن فشار زیاد به لوله گرفته شده احتمال شکستن و نشتی آن را بالا ببریم. در این موارد باید دقت کنید اگر لوله ها قدیمی هستند به طور کلی

Read More