شرکت فنی و تاسیساتی تهران دیبا در سراسر نقاط تهران 09128477169

ترکیدگی لوله تهران دیبا

ترکیدگی انواع لوله ها بر اثر فشار وارد بر بدنه لوله: یکی از عوامل رایج در زمان تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه ، به لوله های آب فشار وارد می شود. وقتی لوله های آب مسدود می شود، آب به بدنه لوله فشار وارد می کند طوری که لوله نمی تواند این فشار را تحمل

Read More