شرکت فنی و تاسیساتی تهران دیبا در سراسر نقاط تهران ۰۹۱۲۸۴۷۷۱۶۹

ترکیدگی لوله تهران دیبا

ترکیدگی انواع لوله ها بر اثر فشار وارد بر بدنه لوله: یکی از عوامل رایج در زمان تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه ، به لوله های آب فشار وارد می شود. وقتی لوله های آب مسدود می شود، آب به بدنه لوله فشار وارد می کند طوری که لوله نمی تواند این فشار را تحمل

Read More