نشت یابی لوله آب تهران دیبا-۰۹۱۲۸۴۷۷۱۶۹-شبانه روزی

تهران دیبا شبانه روزی تشخیص ترکیدگی با دستگاه ،نشت یابی لوله آب،رفع نم ، رفع ترکیدگی لوله ،تشخیص ترکیدگی لوله تهران با دستگاه، به صورت شبانه روزی، تعویض کاسه توالت،تبدیل توالت ایرانی به فرنکی ،تبدیل توالت فرنگی به ایرانی تعویض سیفون ،رفع نم دیوار، رفع بوی بد نم و فاضلاب،کلیه امور بنایی،تشخیص ترکیدگی لوله تهران

Read More