نشت یابی و تشخیص ترکیدگی لوله تهران دیبا ۰۹۱۹۱۵۶۰۰۲۵

خدمات فنی و ساختمانی شرکت تهران دیبا شامل:   تشخیص نم و رطوبت کف ، سقف ، دیوارها با دستگاه رفع نم دیوار ، رفع نم توالت ، رفع نم و لکه دیوار و سقف و غیره نشت یابی لوله نشت یابی لوله با دستگاه نشت یابی لوله بدون تخریب کلیه امور بنایی از قبیل

Read More