لوله بازکنی با فنر در تهران۰۹۱۲۸۴۷۷۱۶۹تهران دیبا

لوله بازکنی با فنر در تهران برای جلوگیری از گرفتگی لوله فاضلاب به نکات زیر توجه کنیم : حتما ازصافی خوب در وردی فاضلاب حمام،دستشوی و سینگ اشپزخانه استفاده کنیم باقی ماندن چای،روغن درظروف،تخم مرغ ها دلیل اصلی گرفتگی های لوله ساختمان است اگر توالت فرنگی دارید دستمال توالت علت اصلی گرفتگی لوله است مو

Read More