نصب توالت فرنگی تاشو در تهران۰۹۱۲۸۴۷۷۱۶۹تهران دیبا

نصب توالت فرنگی تاشو در تهران توالت فرنگی تاشو دیواری، مخصوص دستشویی های کوچک است ، که قادر به نصب توالت فرنگی ثابت یا توالت فرنگی سیار نیستند.این توالت فرنگی ، تمام فلزی بوده با پوشش رنگ کوره ای به دیوار شرقی دستشویی نصب میشود و به راحتی در هنگام نیاز بر روی کاسه توالت

Read More