اجرا و نصب سقف کاذب محدوده جمهوری۰۹۱۰۹۸۳۸۵۳۳تهران دیبا

اجرای سقف کاذب در تمامی نقاط تهران سقف کاذب، شاخه‌ای از معماری داخلی است که معمولاً برای پوشش زیر سقف استفاده می‌شود و به دلیل اینکه می‌توان سیستم‌های سرمایش و گرمایش و تجهیزات سبک را از بالای آن عبور داد و یا به نورپردازی محیطی شکل بهتری داد، بسیار محبوب شده و موردتوجه قرارگرفته است.

Read More