کاشی کاری ساختمان محدوده شمال تهران ۰۹۱۰۹۸۳۸۵۳۳تهران دیبا

عایقکاری زیر کاشی سرویس بهداشتی آیا کاشی ضد آب است؟ بسیاری معتقدند پوشش کاشی ضد آب است. این تنها تا حدی درست است، زیرا رطوبت می تواند از طریق بندکشی ها به بستر نفوذ کند. اگر از غشاء ضد آب برای عایقکاری استفاده نشود در هنگام نصب، رطوبت باعث خسارت می شود. برای پوشش های

Read More